สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2562 ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

 รายละเอียดดังแนบ