สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2369-1514 วันและเวลาราชการ