รายการทั้งหมด 6 รายการ

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2563

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอน ระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Judo Champio...

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Judo Championships 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562

อ่านต่อ

การแข่งขันกีฬายูโดชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬายูโด รายการยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 และการแข่งขันกีฬาย...

อ่านต่อ

การอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 25...

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี

อ่านต่อ

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1

สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์

อ่านต่อ

การอบรมผูฝกสอนกีฬายูโด ประจําป 2559 (Olympic Solidarity C...

ตามที่ คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณางบประมาณสนับสนุนใหแก สมาคมกีฬายูโดแหงประเทศไทยฯ จัดการอบรมผูฝกสอนกีฬายูโด ประจําป 2559 (Olympic Solidarity Certification in Judo Co...

อ่านต่อ