สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอนระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์