สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการแข่งขันกีฬายูโดรายการ Thailand International Judo Championships 2019 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562