สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬายูโดระดับชาติ (JAT) B ชั้นต้น ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2562 ณ  โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี