สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมแห่งกีฬาจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดการแข่งขันกีฬายูโด รายการยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 23 ประจำปี 2562 และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬายูโดในระดับยุวชน เยาวชนและประชาชน ให้มีประสบการณ์ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติ และพัฒนาต่อเนื่องไปยังระดับนานาชาติ