สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรมผู้ฝึกสอน ระดับชาติ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูโด Level 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม