ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬายูโดทีมชาติไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ กรุงปาเล็มบัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ สนามฝึกซ้อมและแข่งขัน สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
การคัดเลือกตัวครั้งที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม 2560
การคัดเลือกตัวครั้งที่ 2 วันที่ 7 มกราคม 2561
การคัดเลือกตัวครั้งที่ 3 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561
ระเบียบการดังแนบ