สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันยูโดยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 25 และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2564 ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ สามารถดาวโหลดเอกสาร ตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ