สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการแข่งขันยูโดยุวชน-เยาวชน ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยครั้งที่ ๒๓ และการแข่งขันยูโดประชาชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒-๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี สามารถดาวโหลดเอกสาร ตามเอกสารแนบด้านล่างค่ะ