**ประกาศสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์**
เรื่อง การสอบเลื่อนวิทยฐานะทางกีฬายูโด ประจำปี 2563
สำหรับผู้ที่สนใจ ชมรม และสมาชิกสโมสร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกำหนดการสอบเลื่อนวิทยฐานะทางกีฬายูโด
ดูรายละเอียดได้ที่