หลักเกณฑ์การสอบเลื่อนวิทยฐานะ (สอบเลื่อนสาย) ประจำปี 2561

 ของสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


สอบเลื่อนจากสายขาวขึ้นสายเขียว 
1. การเคารพ ( REI ) 
 - การนั่ง 
 - นั่งเคารพ 
 - การยืน 
 - ยืนเคารพ 
2. การล้ม ( UKEMI ) 
 - นอนตบเบาะ 
 - นั่งเหยียดขาตบเบาะ 
 - นั่งบนส้นเท้าตบเบาะ 
 - ยืนตบเบาะ ( ล้มหลัง ) 
 - นอนตบเบาะตะแคงตัวซ้าย-ขวา 
 - นั่งเหยียดขาตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา 
 - นั่งบนส้นเท้าตะแคงตัวตบเบาะซ้าย-ขวา 
 - ยืนตบเบาะซ้าย – ขวา 
 - ม้วนตัวตบเบาะ 
3. การเข้าท่าทุ่ม ( UCHIKOMI ) 
4. เทคนิคการทุ่ม ( TACHI – WAZA ) 
 กรรมการเป็นผู้เลือก 3 ท่า 
  - อิปโป้ง เซโออินาเงะ ( IPPON – SEOI-NAGE ) 
 - โอโงชิ ( OGOSHI ) 
 - โคชิ กูรูม่า ( KOSHI GURUMA ) 
 - โอโซโตการิ ( OSOTO-GARI ) 
5. เทคนิคการล็อค ( NE – WAZA ) 
 - เกซ่า กาตาเม่ ( KESA – GATAME ) 
 - โยโกชิโฮ กาตาเม่ ( YOKO-SHIHO – GATAME ) 
 - คามิชิโฮ กาตาเม่ ( KAMI-SHIHO – GATAME ) 
6. รันโดริ ( KATA-RANDORI ) 1 ยก 

สอบเลื่อนจากสายเขียวขึ้นสายฟ้า 
สอบแข่งขัน นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 3 คน ติดต่อกัน (ไม่มีการสะสมผลชนะการแข่งขัน ) 
สอบท่า 
1. การล้ม ( UKEMI ) 
 - ม้วนตัวตบเบาะ (MAE MAWARI UKEMI) 
2. การเข้าท่าทุ่ม ( UCHIKOMI ) 
3. เทคนิคการทุ่ม( TACHI – WAZA ) 
 - ฮาราย โกชิ (HARAI GOSHI) 
 - โออูจิ การิ (O UCHI-GARI) 
4. เทคนิคการล็อค ( NE – WAZA ) 
 - กาต้ากาตาเม่ (KATA – GATAME) 
5. เทคนิคการรัดคอ ( SHIME WAZA ) 
 - โอกูริ เอริ ยีเมะ (OKURI ERI JIME) 

สอบเลื่อนจากสายฟ้าขึ้นสายน้ำตาล 
สอบแข่งขัน นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปี 2560 ทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน 

สอบเลื่อนจากสายน้ำตาลขึ้นสายน้ำตาลปลายดำ 
สอบแข่งขัน นักกีฬาจะต้องแข่งขันโดยชนะ 5 คน ติดต่อกัน (ยกละ 3 นาที) หรือเก็บผลชนะจากการสอบแข่งขันเลื่อนสายประจำปี 2560 ทั้ง 5 ครั้งโดยต้องมีผลชนะ 6 คน 

สอบเลื่อนจากสายน้ำตาลปลายดำ ขึ้นสายดำ ชั้น ๑ 
คุณสมบัติ
1. ครองสายน้ำตาลปลายดำครบ 1 ปี 
2. อายุมากกว่า 18 ปี ขึ้นไป วิธีการสอบ 1. เทคนิคการทุ่ม(TACHI – WAZA) 2. เทคนิคการรัดคอ( SHIME WAZA ) 
3. เทคนิคการหักแขน (KANSETSU WAZA) 
4. เทคนิคการล็อค ( NE – WAZA ) 
5. สอบท่าทุ่มมาตรฐาน NAGE NO KATA หมายเหตุ ท่าเทคนิคในแต่ละหมวดคณะกรรมการคุมสอบเป็นผู้เลือกให้ปฏิบัติ