สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการจัดการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬายูโดทีมชาติไทย เพื่อส่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศฟิลิปปินส์  ระหว่างวันที่ 30พฤศจิกายน – 11ธันวาคม 2562 ณ สนามฝึกซ้อมและแข่งขัน สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทยฯ  โดยจะจัดการแข่งขัน ดังนี้

                                

                            การคัดเลือกตัวครั้งที่ 1              วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561

                            การคัดเลือกตัวครั้งที่ 2              วันที่ 2 ธันวาคม 2561

                            การคัดเลือกตัวครั้งที่ 3              วันที่ 6 มกราคม 2562

                            เวลา 07.00 น. – 08.00 น.                ชั่งน้ำหนัก

                            เวลา 10.00 น.                                   เริ่มการแข่งขันคัดเลือกตัว      


 คุณสมบัติของนักกีฬา

1. เป็นนักกีฬาที่มีสัญชาติไทย

                  2. เป็นนักกีฬาที่มีอายุไม่เกิน 24 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่เข้าร่วมการแข่งขันคัดเลือก

                  3. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

                  4. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรค์กับการเก็บตัวฝึกซ้อม


รุ่นน้ำหนักที่ทำการคัดเลือก

            - ประเภทบุคคลชาย

                            - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม

                            - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 55 - 60 กิโลกรัม

                            - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 66 - 73 กิโลกรัม 

                            - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม

            - ประเภทบุคคลหญิง

                            - รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 44 กิโลกรัม

                            - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 57 - 63 กิโลกรัม

                            - รุ่นน้ำหนักมากกว่า 78 กิโลกรัม 


โดยขอรับใบสมัครและและส่งใบสมัครด้วยตนเองที่สมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-369-1514 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)